Kadonneen mafiaperillisen arvoitus

Tuottaja: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Toteutus: Valaa Oy

 

Rahoittajat: Raha-automaattiyhdistys ja Erkki Poikosen säätiö